تلفن اصلی:
+98 (21) 22862687
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهر
تلفن‌های دیگر 22862687 / 22867199
فکس 22862687 / 22867199
آدرس پستی

خیابان شریعتی، تقاطع همت، خیابان داوود گل نبی، نرسیده به میدان کتابی، پلاک 4، واحد 10

کد پستی 1544814533

تولید قوطیهای فلزی بسته‌بندی زعفران

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه