تلفن اصلی:
+98 (262) 3520102
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرهاد فلاحی
تلفن‌های دیگر 3520102 / 3540100
فکس 3520102 / 3540100
آدرس پستی

شهر قدس، بعد از میدان قدس، داخل سی متری، جنب بهشت فاطمه (س)

کلید واژه‌ها   

ساخت ماشینهای بسته‌بندی و شرینک، هدبند، هشت پیستون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه