تلفن اصلی:
+98 (21) 22050218
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22050218 / 22054750
فکس 22050218 / 22054750
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج سایه، طبقه 4، واحد 5

تلفن کارخانه 2224828-2228786 (0282)
فکس کارخانه 2224828 (0282)
آدرس کارخانه

شهر صنعتی البرز، منطقه 33، خیابان علامه قزوینی

کلید واژه‌ها  

رزین رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه