تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
تلفن کارخانه 6-2223655 (0282)
فکس کارخانه 2223656 (0282)
آدرس کارخانه

منطقه 33، بلوار ابن سینای جنوبی، حکمت دهم

کلید واژه‌ها  

مواد اولیه شیشه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه