تلفن اصلی:
+98 (21) 77534320
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 77534320
فکس 77534320
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، ساختمان شماره 25، طبقه 4

تلفن کارخانه 2222207-2221234 (0282)
فکس کارخانه 2221235 (0282)
آدرس کارخانه

شهر صنعتی البرز، منطقه 4، حکمت 5

کلید واژه‌ها   

نخ


شرکت‌های مشابه