تلفن اصلی:
+98 (21) 22057792
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22057792 / 22044765
فکس 22057792 / 22044765
آدرس پستی

بزرگراه آفریقا، خیابان گلشهر

تلفن کارخانه 2223559-2225950 (0282)
فکس کارخانه 2223559-2225950 (0282)
آدرس کارخانه

قزوین، شهر صنعتی البرز، منطقه 5، خیابان حکمت ششم، جنب سرمافرین

کلید واژه‌ها  

چتائی پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه