تلفن اصلی:
+98 (21) 66434502
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید تندرو
تلفن‌های دیگر 66434502
فکس 66434502
آدرس پستی

خیابان فرصت شیرازی، پشت دانشکده دامپزشکی، نبش ایزدی مقدم، پلاک 2، طبقه 4

تلفن کارخانه 2225440 (0282)
فکس کارخانه 2231915 (0282)
آدرس کارخانه

شهر صنعتی البرز، منطقه 25، خیابان جرجانی، روبروی رامو

کلید واژه‌ها  

تولید نایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه