تلفن اصلی:
+98 (21) 88744816
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل طباطبایی
تلفن‌های دیگر 88744816
فکس 88744816
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی، بین مفتح و میرعماد، ساختمان کاج 290، آپارتمان شماره 20

تلفن کارخانه 4-2223243 (0282)
فکس کارخانه 22232244 (0282)
آدرس کارخانه

قزوین،‌شهر‌صنعتی البرز،‌بلوار سهروردی، خیابان ابوریحان بیرونی، روبروی اداره کار

کلید واژه‌ها  

آموزش نیروهای ماهر برای شرکت نفت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه