تلفن اصلی:
+98 (21) 22006420
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل لاری
تلفن‌های دیگر 22006420 / 2264872
فکس 22006420 / 2264872
آدرس پستی

پل رومی، خیابان خزر، کوچه خسرو، پلاک 35، طبقه 3

تلفن کارخانه 2225248 (0282)
فکس کارخانه 2227320 (0282)
آدرس کارخانه

شهر صنعتی البرز، منطقه 3، خیابان ابوریحان بیرونی

کلید واژه‌ها   

تولید مواد شیمیایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه