تلفن اصلی:
+98 (311) 5580883
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رسول اخوان
تلفن‌های دیگر 5580883
فکس 5580883
آدرس پستی

منطقه صنعتی ویلاشهر، خیابان 103، فرعی ششم

کلید واژه‌ها   

ساخت مقوای استاندارد

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه