تلفن اصلی:
+98 (311) 2226968
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عکاس‌زاده
تلفن‌های دیگر 2226968
فکس 2226968
آدرس پستی

میدان امام، خیابان حافظ، چهارراه کرمانی، کوی میرعماد، جعبه‌سازی لوکس

کلید واژه‌ها   

جعبه‌سازی و مقواسازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه