تلفن اصلی:
+98 (914) 3107050
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ---
تلفن‌های دیگر +98 (914) 4061038
کلید واژه‌ها  

کیسه پرکن ،پرکن و دربندتمام اتوماتیک روتاری وخطی مایعات ، طراحی و ساخت انواع دستگاه های بسته بندی توزین دار حجمی و پودری


شرکت‌های مشابه