تلفن اصلی:
+98 (21) 44905949
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 44905949 / 44905773
فکس 44905949 / 44905773
آدرس پستی

جاده مخصوص کرج،کیلومتر 11، کوچه 29، پلاک3

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

چاپ انواع جعبه اعم از دارویی،‌بهداشتی و آرایشی،‌اتیکتهای ترانسپارانت،‌پشت چسب دار، پوستر و کاتالوگ


شرکت‌های مشابه