تلفن اصلی:
+98 (21) 88968857
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدجعفرقریب
تلفن‌های دیگر 88968857
فکس 88968857
آدرس پستی

میدان فاطمی، خیابان چهلستون، خیابان یکم،‌شماره 35، بلوک آ

کلید واژه‌ها  

سازنده مرکب چاپ فلکسوگرافی و هلیوگراور

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه