تلفن اصلی:
+98 (21) 44504007
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 44504007
فکس 44504007
آدرس پستی

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج

کد پستی 13897
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید رنگ، رزین، سیستم‌های تینت رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه