تلفن اصلی:
+98 (21) 66725186
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا رضاخان خواجه
تلفن‌های دیگر 66725186
فاکس 66725186
آدرس پستی

کیلومتر 36 جاده ساوه، رباط کریم، کوی فرهنگیان

تولیدکننده رنگهای دریایی، صنعتی، ساختمانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه