تلفن اصلی:
+98 (21) 66497519
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدعلی بحرین
تلفن‌های دیگر 66497519 / 66497509 / 66463849
فکس 66497519 / 66497509 / 66463849
آدرس پستی

خیابان انقلاب، چهارراه کالج، ساختمان 817، واحد 2

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

توزیع مواداولیه صنایع رنگ و رزین

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه