تلفن اصلی:
+98 (611) 2218245
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل منصور کلاهکج
تلفن‌های دیگر 2218245 / 2216131
فکس 2218245 / 2216131
آدرس پستی

خیابان نادری،‌نبش آزادگان، ساختمان کیارشی،‌پلاک 8،‌طبقه 2

کلید واژه‌ها   

گرافیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه