تلفن اصلی:
+98 (251) 2855480
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود صادقی
تلفن‌های دیگر 2855480
فاکس 2855480
آدرس پستی

جاه قدیم اصفهان، مقابل بیمارستان علوی

پست الکترونیک [email protected]

انواع رنگ، خمیر، رزین

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه