تلفن اصلی:
+98 (21) 22227663
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدحسن اردوئی
تلفن‌های دیگر 22227663
فکس 22227663
آدرس پستی

خیابان شریعتی، خیابان ظفر، پلاک 26، واحد 8

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

دی اکسید تیتان، اپوکسی رزین، MPG، فتالیک، مالئیک، پنتا اریتریتول، گلیسیرین و کوکونات و …

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه