تلفن اصلی:
+98 (21) 77723998
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اکبر کریم بیگی
تلفن‌های دیگر 77723998 / 77724009
فکس 77723998 / 77724009
آدرس پستی

تهرانپارس، ابتدای بلوار جشنواره، ساختمان پزشکان96، طبقه5، واحد18

کد پستی 1655955443
کلید واژه‌ها    

علمی،‌آموزشی، خبری و ….

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه