تلفن اصلی:
+98 (21) 88703326
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی رسول شیرازی
تلفن‌های دیگر 88703326
فکس 88703326
آدرس پستی

خیابان وزراء، خیابان 15، پلاک 3

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

انجمن غیر انتفاعی NGO

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه