تلفن اصلی:
+98 (311) 7380116
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7380116 / 3316469
فکس 7380116 / 3316469
آدرس پستی

خیابان امام خمینی،‌رهنان،‌خیابان شریف غربی،‌شماره 168

کلید واژه‌ها   

طراحی و ساخت ماشین آلات پخت و حرارتی صنایع غذایی،ارائه ماشین آلات خط کامل تولید و بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه