تلفن اصلی:
+98 (21) 22357484
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سپیده علیبیک (مدیر کتابخانه)
تلفن‌های دیگر 22357484 / 22086349
فکس 22357484 / 22086349
آدرس پستی

شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان ارغوان غربی، پلاک 46

کد پستی 1981619573
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه