تلفن اصلی:
+98 (912) 3271043
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن چینی فروش
تلفن‌های دیگر +98 (21) 55487633

نایلکس های چاپی آماده در اندازه و طرح های مختلف
نایلکس های چاپی آماده ی بسته بندی 100 عددی نازک
هر گونه نیاز شما در زمینه نایلون، نایلکس، سلفون
چاپ سفارشی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه