تلفن اصلی:
+98 (21) 66432877
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غصیانی
تلفن‌های دیگر 66432877 / 66816110
فکس 66432877 / 66816110
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، 17 شهریور، 15 متری آلومینیوم کار، نبش خیابان ششم غربی

تولید ضد رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه