تلفن اصلی:
+98 (21) 66066822
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیقلی حسینی اعظمی
تلفن‌های دیگر +98(21)66066823
فکس +98 (21) 66037497
آدرس پستی

بزرگراه یادگار امام از شمال به جنوب ، نرسیده به آزادی ، بلوار شهید تیموری ، پلاک 81

کد پستی 1455617361
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.cii.ir

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه