تلفن اصلی:
+98 (21) 88846994
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدعلی مازندرانی
تلفن‌های دیگر 88846994
فکس 88846994
آدرس پستی

خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر،‌ چهارراه ملایریپور، شماره 37، طبقه 4

تلفن کارخانه 7-4452044 (0712)
فکس کارخانه 4452048 (0712)
کلید واژه‌ها    

تولیدکننده انواع رزین

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه