تلفن اصلی:
+98 (21) 88956562
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل یوسف نوری گشتی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88953291
فکس +98 (21) 88990897
آدرس پستی

خیابان فلسطین شمالی، کوچه شهید موسوی ،پ20،واحد5

کد پستی 1415755164
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.subrarezin.ir
کلید واژه‌ها     

تولید رزین سایز تقویت‌شده برای صنایع کاغذسازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه