تلفن اصلی:
+98 (584) 2224477
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حیدرقلی ابراهیمی (رییس انجمن)
تلفن‌های دیگر 2224477
فکس 2224477
آدرس پستی

نبش چهارراه مخابرات، پلاک 817

کلید واژه‌ها   

چاپ


شرکت‌های مشابه