تلفن اصلی:
+98 (21) 88445421
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل چنگیز فرخزاد
تلفن‌های دیگر 88445421 / 88416009
فکس 88445421 / 88416009
آدرس پستی

خیابان شریعتی، خیابان پلیس، کوچه نادر، پلاک 14، طبقه 3

کلید واژه‌ها   

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه