تلفن اصلی:
+98 (171) 2228922
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نصیری
تلفن‌های دیگر 2228922 / 2239660 / 2227836
فکس 2228922 / 2239660 / 2227836
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، عدالت 42، روبروی لادن 3، پلاک 8

کد پستی 73175-49167
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها       

تدارکات چاپ و بسته‌بندی صنایع، چاپ چهاررنگ، انواع کارتن دایکاتی و لمینیتی و جعبه‌های مقوایی


شرکت‌های مشابه