تلفن اصلی:
+98 (121) 2223943
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2223943
فکس 2223943
آدرس پستی

میدان قائم

تلفن کارخانه 3-2203641 (0121) - 09113121972
آدرس کارخانه

شهرک صنعتی، فاز 1، خیابان لاله

چاپ افست و بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه