تلفن اصلی:
+98 (21) 66350819
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66884701 / 66899498
فکس +98 (21) 66899498
آدرس پستی

تهران - خيابان آذربايجان - چهارراه باستان - پلاك 52

تولید فیلم شرینک و ظروف یکبار مصرف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه