تلفن اصلی:
+98 (21) 77356448
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهرداد منصور گرکانی
تلفن‌های دیگر 77356448 / 77354279
فکس 77356448 / 77354279
آدرس پستی

ابتدای جاده آبعلی، روبروی جشنواره، پلاک 231/2

کلید واژه‌ها  

فروش دستگاههای تزریق پلاستیک


شرکت‌های مشابه