آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (71) 36233289
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا قادری
فکس +98 (71) 36254980
آدرس پستی

فارس، شیراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، انتهای خیابان ۲۷۰۰

سازنده دستگاه‌های خشک‌کن و تغلیظ‌کننده

گروه کاری


شرکت‌های مشابه