آیا این فهرست متعلق به شرکت شماست؟ اگر شما مدعی این شرکت هستید اینجا را کلیک کنید.
تلفن اصلی:
+98 (56) 3225 5243
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محسن احتشام
تلفن‌های دیگر +98 (21) 8881 0088
آدرس پستی

بیرجند، شهرک صنعتی، تولید کننده لفاف های بسه بندی

پست الکترونیک [email protected]
موبایل پاسخگو +98 (912) 1135344

OPP – CPP -CPPTWIST


شرکت‌های مشابه