تلفن اصلی:
+98 (221) 2583959
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2583959 / 258264 / 2582959
فکس 2583959 / 258264 / 2582959
آدرس پستی

خرمدشت، اول بلوار سیاسنگ، کوچه صاحب‌الزمان، پلاک 15

کلید واژه‌ها    

تولیدکننده لفاف‌های بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه