تلفن اصلی:
+98 (21) 88437697
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88437697
فکس 88437697
آدرس پستی

خیابان مطهری، انتهای ترکمنستان، پلاک 6، واحد 7

کلید واژه‌ها   

صادرات و واردات تهیه و توزیع مواد اولیه پلاستیک داخلی و خارجی


شرکت‌های مشابه