تلفن اصلی:
+98 (21) 88112968
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کریم خسرو شاهی
تلفن‌های دیگر +98 (51) 35421441
آدرس پستی

کیلومتر 18 جاده قوچان، کوچه مقابل لعاب مشهد

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت کلیک کنید
تلفن کارخانه +98 (51) 35421440
فکس کارخانه +98 (51) 35421443
آدرس کارخانه

کیلومتر 18 جاده قوچان، کوچه مقابل لعاب مشهد

تولید دربند قوطی (سیمر)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه