تلفن اصلی:
+98 (21) 66955227
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل طرفه
تلفن‌های دیگر 66955227
فکس 66955227
آدرس پستی

خیابان ولیعصر،‌نبش خیابان طالقانی،‌ساختمان گلستان،‌طبقه 10،‌واحد 20

تولید و چاپ پلاستیکهای زیپکیپ در تیراژ دلخواه


شرکت‌های مشابه