تلفن اصلی:
+98 (21) 33111625
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود عامری
تلفن‌های دیگر 33111625 / 33111295 / 33113351 / 33113101
فکس 33111625 / 33111295 / 33113351 / 33113101
آدرس پستی

خیابان سعدی شمالی، پلاک 310

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

درایو های General Purpose
سافت استارتر
الکتروموتور
Drive AC Lv & Mv
Drive DC
Soft starter Lv
Motor


شرکت‌های مشابه