تلفن اصلی:
+98 (21) 88793563
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اصغر پروانه (مدیر دفتر تهران)
تلفن‌های دیگر 88793563
فکس 88793563
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی سفارت بلغارستان، کوچه پیوند، کوچه خسرو شیرین، پلاک 10

کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه