تلفن اصلی:
+98 (21) 66937711
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 66937711
فکس 66937711
آدرس پستی

خیابان آزادی،‌روبروی سازمان حج و اوقاف،‌شماره 368

کلید واژه‌ها  

کمپرسور هوای فشرده


شرکت‌های مشابه