تلفن اصلی:
+98 (21) 88009760
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بابایی
تلفن‌های دیگر 88009760
فکس 88009760
آدرس پستی

خیابان کارگر شمالی، مقابل دانشکده اقتصاد، ساختمان 461، طبقه 4، واحد 29

کلید واژه‌ها   

تولید پالت پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه