تلفن اصلی:
+98 (21) 44580000
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 44580000 / 445800487
فکس 44580000 / 445800487
آدرس پستی

بزرگراه تهران- کرج،کیلومتر 15 بلوار پژوهش

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها     

فعالیت در زمینه پلیمر و پتروشیمی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه