تلفن اصلی:
+98 (21) 55316417
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 55316417
فکس 55316417
آدرس پستی

میدان بهمن، کشتارگاه سابق،‌سردخانه بهمن

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی گوشت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه