تلفن اصلی:
+98 (511) 8593003
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 8593003 / 8597050
فکس 8593003 / 8597050
آدرس پستی

خیابان گنبد سبز،‌بین آخوند خراسانی25 و 27،‌پلاک 1263،‌دفتر تولید و چاپ پلاستیک مرکزی

کلید واژه‌ها   

تولید و چاپ پلاستیک،‌فروش مواد اولیه پلاستیک،‌واردات و صادرات


شرکت‌های مشابه