تلفن اصلی:
+98 (21) 77339618
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 77339618 / 77339580
فکس 77339618 / 77339580
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان 13 غربی، روبروی نیروگاه، پلاک 18

کلید واژه‌ها  

پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه