تلفن اصلی:
+98 (21) 77965599
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ملکوتی
تلفن‌های دیگر 77965599 / 77969955
فکس 77965599 / 77969955

فروش و واردات افزودنی های صنعت پلاستیک از قبیل پیگمنت و انواع مستربچ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه